Ochrona osób i mienia

Ochrona fizyczna

Ochrona stacjonarna obiektów jest podstawową usługą oferowaną przez naszą firmę. Ochraniamy duże zakłady przemysłowe, obiekty biurowe, magazynowe i handlowe.

Przy realizacji zadań ochrony wykorzystujemy w szerokim zakresie systemy nadzoru nad pracownikami ochrony, łączność radiową, sprawdzone procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, wielowarstwowe kontrole. Dzięki temu ochrona fizyczna oraz powierzonego naszemu zespołowi mienia może przebiegać w pełni sprawnie i elastycznie dostosowywać się do wymogów stawianych przez klienta.


Kompleksowa ochrona na każdym etapie

Ochrona imprez masowych

COBRA specjalizuje się w kompleksowej ochronie imprez masowych, a także rekreacyjnych, firmowych, targowych, okolicznościowych itp. Zabezpieczenie każdej imprezy odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Pracownicy służby porządkowej posiadają certyfikaty wynikające z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz sposobów ich działania.

Przy zabezpieczeniu każdej imprezy część naszego personelu posiada również licencje pracownika ochrony fizycznej zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. Nasi pracownicy podczas wykonywania swoich zadań umundurowani są jednolicie (umundurowanie dostosowane jest do charakteru imprezy), posiadają identyfikatory oraz wyposażeni są w bezprzewodowe środki łączności i niezbędne środki przymusu bezpośredniego.

Wszystkie uprawnienia oraz przygotowanie techniczne do ochrony imprez masowych uzupełniamy dodatkowo wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu tego typu zleceń dla naszych klientów. Z naszą pomocą zapanuje porządek (oferujemy również prace porządkowe, w tym koszenie trawy czy też sprzątanie obiektów), a wszyscy uczestnicy poczują się w pełni bezpiecznie!

Kontakt z nami

Siedziba główna:

Kościuszki 28
28-100 Busko Zdrój

Stacja monitorowania:

tel.: 733-444-001

tel.: 515-771-124
tel.: 503-465-009


Numer główny

41 31 42 050

Kazimierza Wielka:

733-444-001

Koszyce i okolice:

733-444-001

Pobiednik Wielki i okolice:

733-444-008

Busko Zdrój i Pińczów:

733-444-009